nikookar
04 خرداد 1402 - 12:29

ورود انجمن برنج برای خرید محصولات دپوشده در مازندران

ساری- رئیس انجمن تولید و تامین برنج ایران از ورود این انجمن برای خرید برنج دپو شده کشاورزان استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مختاریانی صبح پنجشنبه در جلسه انجمن برنج استان مازندران با اشاره به اینکه این انجمن برای خرید برنج استان مازندران وارد کار و میدان شده است، افزود: سعی کردیم برای حمایت از کشاورزان قدمی برداریم.

وی کشت قراردادی را از جمله راهکارها برای حمایت از کشاورزان بیان کرد و گفت: تلاش می‌کنیم تا روند خرید محصولات از کشاورزان در ماه‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.

سید محمود حسینی پور استاندار مازندران نیز با اشاره به آسیب‌شناسی از وضعیت بریچ استان گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته و آسیب شناسی از وضعیت برنج سعی شد برای رفع دغدغه‌های کشاورزان برنامه ریزی شود.

وی با اشاره به اینکه باید کشاورزی استان را توانمند کنیم، یادآور شد: کشاورزان باید از کشاورزی نفع برند و نباید منتظر آن باشد که محصول خود را بفروشند تا سموم و هزینه‌های مورد نیاز را تأمین کنند.

وی با بیان اینکه در گذشته برای ارزش گذاری برنج تلاش صورت نگرفته است، گفت: در این زمینه اتحادیه برنج باید وارد کار شوند و دولت نیز نقش پشتیبانی کننده باید داشته باشد.

استاندار مازندران با بیان اینکه در فرایند تولید باید کمیت و کیفیت را مدنظر قرار دهیم، افزود: باید میزان عملکرد برنج را تا ۱۰ تن در هکتار افزایش دهیم.

بیش از ۲۱۵ هزار هکتار مزرعه در مازندران وجود دارد.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1237512